top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

स्तब्ध पाऊस

मीही पाहिलेत काही पावसाळे

अन उन्हाच्या झळाही सोसल्यात

सल काय असतं

मीही अनुभवतो रोजच

जेव्हा निद्राधीन शरीरात

एक मेंदू आणि एक हृदय

आत्यंतिक द्वंद्व करीत

रोजचे जिव्हारी घाव घालतात


आज मात्र एक नवीनच पाऊस

तुझ्या पापणीच्या कुशीत

विसावलेला पहिला

पाऊस तास जुनाच

मात्र अनपेक्षित भेट झाली

अनपेक्षित ठिकाणी


थोडा थरथरतंच तो

तुझ्या डोळ्यातुन उभा झाला

सावकाशपणे कडा ओलावीत

अगतिकपणे स्तब्ध झाला


अन मी...

मी सौम्य शब्दांच्या अपेक्षेबदल्यात

तुला ज्ञात असलेले तत्वज्ञान

काहीश्या अनाकलनीय

अन जड भाषेत

तुझ्या पुढ्यात विसर्जित केले


अन तुही

तुझे जड मन

माझ्यापुढे हलके करता करता

माझ्या तत्वहीन तत्त्वज्ञानाच्या

अवजड संज्ञांना

कवितेसारखी दाद देऊन

क्षणिक मोकळेपणा साधला


१.

मी निघालो त्या आधी

मी कितीतरी वेळ

तुझ्या डोळ्यातील पावसाळा

टक लावून टिपत होतो

तुझ्या डोळ्यातील पाऊस

प्रत्येक प्रश्नांकित भावनेमागे

तसाच थरथरत उभा होता


तुझ्या डोळ्यांवाटे

माझ्या डोळ्यांदेखत

त्याच कडा पुन्हा पुन्हा ओलावीत

अगतिकपणे स्तब्ध होत होता...


२.

मी निघालो त्यावेळी

किंबहुना त्या आधीच

तुझे नेहेमीचे मृदू हास्य

तुझ्या चेहऱ्यावर तरळत

तू मला सार करत होतीस

तूच मला 'काळजी घे'

असे फर्मानवजा टाटा केलेस

तेव्हा परत मी टिपला

तो थरथरणारा पाऊस

कडा ओलावून स्तब्ध होताना


३.

मी निघून गेल्यावर

तुझा पाऊस

किती वेळा थरथरला

किती वेळा तरळला

किती वेळा बरसला

आणि किती वेळा स्तब्ध झाला

याचे गणित माझ्यासाठी अनाकलनीयच


मी निघून गेल्यानंतर

मी तुला दिलेल्या

कुचकामी संवेदनवजा तत्वज्ञानावर

माझ्या मेंदूत प्रक्रिया करीत सुटलो

अर्थ नव्हताच! मग निघणार कसा?


डोळे बंद करून डोळाभर पहिले

परत परत

तुझे पावसाळी डोळे दिसले

आणि या वेळी

तुझ्या डोळ्यातून थरथरणारा पाऊस

माझ्या डोळ्यांच्या कडा ओलावीत

अगतिकपणे

माझ्या पापण्यांच्या कुशीत विसावला

स्तब्ध होऊन!


- आशिष भोजने

5 views0 comments

Recent Posts

See All

संवेदना

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

आठवणी

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

आठवण

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

Comments


bottom of page