top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

वसंत

शब्द माझा पाखरू झालाय

तुझ्या डोळ्यांचं आसमंत दे

लपाछपीची ती भेट नको

एकच आयुष्य अनंत दे


हृदयकोंदणी जीवासंगे

शब्द जपण्याची शक्ती आहे

नाव तुझं कोरून तिथेशी

जगण्याचा नवा मंत्रही दे


जीवा-काळजा खाली माझीया

टुमदार एक घर बांधलंय

अंगणात झुल्यावर सदा

तुला झुलवण्याचा छंद दे


इवल्याशा डोळ्यात नांदती

इव-इवलीशी स्वप्ने माझी

साकारण्या तुझा हात हवा

तुझ्या साथीचा तो वसंत दे

- आशिष भोजने

3 views0 comments

Recent Posts

See All

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

bottom of page