top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

सोबती

जेव्हा काळीज गदगदून व्हायला झालं

मन भरून यायला झालं

फुलाने रुतायला अन वाऱ्याने टोचायला झालं... ...

शांत एकांत

निर्जन रस्त्यावर

भावना अंधारताना, विचार डोलारताना

फक्त आणि फक्त

तुझं नाव सोबती झालं


- आशिष भोजने

4 views0 comments

Recent Posts

See All

संवेदना

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

आठवणी

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

आठवण

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

Comments


bottom of page